Възможност за включване в обучителна група Наблюдение на бебета

Наблюдението на бебета e метод развит от Естер Бик през 50те години на миналия век. То е интегрална част от обучението на психоаналитични психотерапевти на деца и възрастни, психоаналитици и клинични социални работници, тъй като развива важни клинични умения – способност за наблюдение и въздържане от действие или взаимодействие; разпознаване и осмисляне на несъзнавана комуникация, на процеси на проекция, интроекция и проективна идентификация; регистриране и осмисляне на ефекта, който ранни психични феномени имат върху майката/грижещия се за бебето и самото бебе, но от особена важност е способността, която този опит развива за регистриране и осмисляне на собствените преживявания на наблюдателя, което е от съществена полза при развиване на умения за работа с контрапреноса в клинична ситуация. Наблюдението на бебе дава възможност за разпознаване и концептуализиране на ранни психични феномени, което прави възможно идентифицирането и работата с тях в терапията на деца и възрастни.

Наблюдението на бебе в дизайнът на тази група ще е с продължителност една година. Участниците в групата посещават бебето в дома му веднъж в седмицата в продължение на 50 минути. Наблюденията се описват възможно най-детайлно и се представят за обсъждане в седмичния семинар. В края на годината наблюдението се описва в статия.

Първите семинари на групата са посветени на въпроси около това как да се започне търсене на семейства, колко отдалечени социално и професионално от наблюдаващият трябва да са те, как да се направи първият контакт с потенциално семейство, очакващо бебе. За да се наблюдават нормални развитийни процеси, като правило се избягват майки в риск или бебета с увреждания. Участниците не могат да наблюдават бебета на приятели, роднини или колеги.

Наблюдението проследява уникалното развитие на всяко едно от бебетата, на динамиките във връзките му с непосредственото му семейство, осмисля ги в термините на психоаналитичното разбиране за развитието на човешката психика и отношенията с първичните обекти.

Семинарите се провеждат онлайн.

Водещ:
Елена Божинова – клиничен психолог, психоаналитичен психотерапевт, кандидат по психоанализа към Британската асоциация по психоанализа.
През последните 15 години Елена Божинова организира и провежда семинарите на Вариант Б – “Обектни отношения”, в които преподават тренинг психоаналитични психотерапевти и психоаналитици от Великобритания, Италия и Испания. От 2016 година е член на Дружеството по психоаналитична психотерапия, в което е част от екипът, организиращ и провеждащ признатото от Европейската федерация по психоаналитична психотерапия Обучение по психоаналитична психотерапия в България, където е ко-водещ на групата Наблюдение на бебета. Психоаналитичен психотерапевт в частна практика.