Позиция на Дружеството за психоаналитична психотерапия по повод пандемията от Ковид-19

Уважаеми колеги,

Пандемията поставя нас, като хора и професионалисти, както и цялото ни общество, в трудна и непозната ситуация. Лични и обществени ресурси, материални, но особено емоционални и психични, са поставени на изпитание. Като професионалисти имаме етични задължения да подпомагаме мисленето и удържането на тревожностите, но и да подкрепяме връзката с реалността не само на клиентите/пациентите ни, но и на общностите, в които живеем.

Дружеството за психоаналитична психотерапия има за цел да предоставя подкрепа не само за членовете си, но и за общностите, в които те живеят и работят. Макар ситуацията да е много променлива, базирано на информация от Световната здравна организация за момента, бихме искали да информираме членовете си относно следните предприети от Дружеството мерки и да споделим някои препоръки за безопасност:

Всички семинари и обучителни събития на Дружеството ще се провеждат онлайн до повторно оповестяване.

Препоръчваме на всички членове на Дружеството да провеждат супервизиите си също онлайн, независимо дали в качеството си на супревизирани или супервизори.

Препоръчваме клиничната работа да се извършва също онлайн, като насърчаваме терапевтите да обсъдят с клиентите/пациентите си възможностите им за дистанционно провеждане на сесиите:

 • Всички платформи – Skype, WhatsApp, Facetime са подходящи, въпреки известни въпросителни около конфиденциалността. Тъй като клиентите не разкриват идентифицираща ги информация – пълни имена, адреси, и т.н. по време на обичайните си сесии, за момента това е приемлив компромис, според нас.
 • Всеки клиницист има свободата да избере дали да използва камера или не по време на сесиите си.
 • Ако имате личен кабинет и възможност за достъп до него, която не е свързана с ползването на градски транспорт, препоръчваме запазването на рамката и свързването с пациенти от обичайното място на работа с тях.
 • Ако това ще ви изложи на твърде много контакти с хора, препоръките за работа от дома ви, особено ако ползвате камера, са:
  – намерете място, защитено от шумове и присъствие на други членове на домакинството; място, което не е твърде лично (например, не е спалня или кухня),
  -преценете какво пациентите/клиентите биха виждали на екрана си, използвайте функцията blur my background (Skype) или подобни в платформата, която използвате.
  -ако това не е възможно, още от самото начало уговорете използването на онлайн общуване без камера.
  – ако имате клиенти/пациенти, които нямат достъп до интернет, уговорете сесии по телефона.
  – ако работите с хора в затруднено материално положение, изследвайте реалността и страховете им за достъпността на телекомуникационните услуги и ако е наложително, обмислете намаляване на таксата им, така че да се покрие цената на разговора.
 • Ако пациентите/клиентите откажат дистанционни сесии, те не се таксуват като пропуснати сесии, но професионалистите остават на разположение на клиентите си, ако и когато те имат нужда от това и приемат дистанционната форма на общуване.

Работа с деца

 • Това е напълно неизследвана за момента територия. Тук имаме нужда колегите, които работят с деца, да споделят опит и мисли за това как и дали може да се адаптира методът на работа към дистанционно общуване. Не бива да забравяме, че повишеното ниво на тревожност в общността особено много влияе на децата и те ще имат нужда от допълнителна помощ. Като професионална организация призоваваме членовете си, работещи с деца, да споделят с нас информация, която те имат или са намерили от достоверни научни източници за начини за дистанционна работа с деца.
 • Възможно е за периода на пандемията да се наложи в по-голяма степен работа с родителите, отколкото пряко с децата.

Мерки за грижа за професионалистите:

 • Освен професионалисти ние сме и хора, с близки и обични хора, които могат да са в риск или засегнати от Ковид-19
 • Като професионалисти имаме задачата да носим и удържаме катастрофичните тревожности на клиентите/пациентите ни, които в момента придобиват необичайна конкретност и непосредственост.
 • Не можем да сме полезни на себе си, клиентите/пациентите и общностите си, ако собственото ни психично функциониране е блокирано от разбираеми страх, объркване, тревожност, депресия, гняв. Дружеството за психоаналитична психотерапия разпознава ресурсите на всеки от членовете си да работи в трудни и сложни условия, но също така разпознава и нуждата от защитено пространство за солидарно удържане и подкрепа на професионалисти, които се срещат не само със своите страхове и безпомощност, но и с тези на клиентите/пациентите/супервизиращите се. Ето защо Дружеството ще организира затворена група във фейсбук за всички, които биха искали да окажат или получат подкрепа от колеги в тези несигурни и объркващи времена.

Дружеството за психоаналитична психотерапия е на разположение на всеки, който има нужда да мисли, говори или сподели преживяванията си по повод епидемията.  Моля не се колебайте да ни пишете.

Управителен съвет на ДПП: spp@dpp-bg.org