История

Дружество за психоаналитична психотерапия е общност, обединяваща съмишленици, професионалисти и обучаващи се в областта на психичното здраве, психоаналитичната психотерапия и психоанализата. Основано е през 2014 година с идеята да осигури пространство за споделяне на опит и професионално развитие. Дружеството провежда семинари, на които се представя и дискутира опитът на професионалисти в страната и чужбина. Това дава възможност за изграждане на общност и развиване и популяризиране на психоаналитичното мислене и психоаналитичната психотерапия в България.

Дружеството е част от Европейската федерация по психоаналитична психотерапия (ЕФПП) и Българска асоциация по психотерапия (БАП), асоцииран член е на Българско психоаналитично общество (БПО).

Членовете и екипът на Дружеството разпознават важността на етичните и философски принципи на психоаналитичната психотерапия за създаване на отношения и общност, водени от разбирането за върховенство на психичната реалност, уважение към страданието и зачитане човешките права на колеги и пациенти. Дружеството се придържа към спазването на високи професионални стандарти, както в обучението по психоаналитична терапия, така и във всички останали негови дейности.

През 2017 година Дружеството стартира обучение по психоаналитична психотерапия, което следва критериите и е признато от Европейската федерация по психоаналитична психотерапия. В обучението са включени както признати от ЕФПП български професионалисти, така и психоаналитични психотерапевти и психоаналитици от чужбина. За първи път в България се изпълнява препоръката на ЕФПП и други водещи обучителни и професионални организации за включване на метода Наблюдение на бебета в обучението на психотерапевти. От 2018 година има работеща група, в която кандидати на Дружеството наблюдават най-ранните феномени на развитие и свързване при човека.