Програма „Психотерапия на редуцирана такса“

Програмата дава възможност за ползване на психоаналитична психотерапия от хора с ограничени доходи, като намалява тежестта на финансовия ангажимент.

Терапията се предоставя от обучаващи се терапевти в последните години от интензивния им тренинг по психоаналитична психотерапия, чиято клинична работа е под регулярна супервизия.

Ангажимент:
За да се заявите за ползване на Програмата, е важно да сте готови да се ангажирате с терапевтична работа с интензивност поне два пъти седмично.

Забележка:
Програмата има ограничен капацитет и включването в нея зависи от наличието на свободни места.

Процедура:
– За да заявите своето желание да ползвате психотерапия на редуцирана такса, моля изпратете своята заявка в кратък свободен текст на имейл: priem@dpp-bg.org или се обадете на телефон: +359 88 531 8755 (в рамките на работните дни от седмицата)

– Като следваща стъпка ще ви бъде предложена консултация със старши терапевт. Това ще ви даде възможност да изследвате своите нужди и готовност за започване на интензивна терапия (поне 2 пъти седмично). Консутацията се провежда обикновено в 2 срещи и таксата е 100 лв. – по 50 лв за всяка. Тази сума се заплаща директно на терапевта, който ви предлага тази среща.

– Възможно е след консултацията за оценка да не бъдете насочени към Програмата за психотерапия на редуцирана такса. Решение относно потенциално насочване ще бъде взето от клиничен екип на старши терапевти. Може да се окаже, че психоаналитичната психотерапия 2 пъти седмично не е най-подходящата форма за вас. Клиничният екип разглежда внимателно всяка заявка и може да направи алтернативни препоръки и да ви предложи други опции.

– Ако след проведените консултативни срещи за оценка се прецени, че Програмата за психотерапия на редуцирана такса е подходяща за вас, ще бъдете насочени към обучаващ се терапевт, с който да започнете работа. Таксата за провеждане на терапия се заплаща директно на терапевта, с когото ще работите. Тя подлежи на договаряне, като цените варират в рамките на 10-30 лв на сесия.

– В случай, че няма свободно място в Програмата към момента, ще бъдете включени в списък на чакащите и ще бъдете уведомени за възможността да започнете терапия веднага щом се освободи място.