Прием на кандидати в обучение по Психоаналитична психотерапия

Дружество за психоаналитична психотерапия

отваря нов прием на кандидати в

Обучение по психоаналитична психотерапия

Обучението предстои да стартира през месец октомври 2022 година

Срок за кандидатстване 15 септември 2022 година на e-mail: priem@dpp-bg.org

Обучението е признато от Европейската федерация по психоаналитична психотерапия (ЕФПП) и е структурирано на база стандартите и препоръките на ЕФПП. Повече информация относно същността, философията, целите и структурата на Oбучителната програма може да намерите тук: Обучителна програма.

При интерес към включване в обучението, подробности около изискванията към кандидатите, етапите и процедурата на кандидатстване, може да намерите тук: Кандидатстване в обучителна програма

При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас на email: priem@dpp-bg.org