Какво е психоаналитична психотерапия или кратко за процеса

Всеки от Вас може да се обърне към всемогъщия Гугъл и да прочете кратко определение какво е това психоаналитична терапия. Обаче, ако търсите специалист, това няма да Ви бъде достатъчно, за да знаете какво да очаквате от психоаналитичния си терапевт.

Всички знаем, че терапия означава лечение, но какво значи лечение?

Може би е да се почувствам по-добре т.е. да се намали тревогата или душевната ми болка, или  страха и  паниката,  или депресията, или зависимостта ми към вещества или храна, хора и т.н.

Може би да се опозная по-добре, за да зачитам повече вътрешния си свят, за да бъда по- цялостен човек, който изгражда стойностни отношения с другите.

Може би да потуша гнева и агресията, ревността и завистта, които нося в себе си  и се опитвам безуспешно да контролирам.

… да  разбера повече  за всичко това, да бъда чут и да чуя гласа си да произнася чувства и събития от миналото и от настоящето.

Търся терапия, защото страдам. Страданието има много лица, винаги е лично и уникално. Надявам се да получа облекчение, но не знам как ще се случи това. Мога да опитам да се доверя на някого, който освен личното си име, се нарича психоаналитичен психотерапевт.

Среща с някой непознат, в кабинета му, който е учил дълго време академично образование, после е минал собствена анализа при опитен аналитик, после се е обучавал дълго време да бъде терапевт и продължава да го прави, докато работи с Вас. През цялата професионална дейност работи със супервизор. Всичко това, не само за да може да ви разбере, но и да може да се свърже с вас терапевтично. За да може да понесе, удържи Вашите чувства и преживявания. Заедно с Вас да открие смисъла. Така те могат да станат нещо, което може да бъде преработено от Вас. Това е връзка, различна от всички останали Ваши връзки, но носеща белезите, чувствата на другите Ви важни обекти. Психоаналитичният психотерапевт работи с преноса и контрапреноса – това са чувствата, които възникват в тази терапевтична връзка.  Тези чувства са актуални – възникват в сесията. Пораждат се и във Вас, и в терапевта Ви. Те възникват неосъзнато, но могат да бъдат осъзнати с негова помощ.

Психоаналитичният терапевт работи с несъзнаваното, което се показва в речта Ви, сънищата Ви, мислите Ви, движенията…

Вашият терапевт трябва да интегрира всичко това и да направи интерпретация. Това са думи, които терапевтът Ви казва, събрали чувствата, мислите /съзнавани и несъзнавани от Вас/ и преживяванията в едно, тук и сега.

Интерпретацията, невинаги, но би могла да бъде такава мисъл, която да доведе до промяна във Вашия психичен свят. Би могла да отнеме от болката, да подреди психичната сцена, да извади от сянката части от Вас, които са ценни и важни за Вашата човешка цялост.

Психоаналитичната терапия иска време и постоянство, но Вие, като личност, заслужавате това.