Сузана Майело –  Зората на психичния живот

Първичните ритмични преживявания и качеството на психичните връзки

 

7 октомври 2022, 18.00-20.00 часа – публична лекция, онлайн през Zoom

 

Лекцията ще е полезна за хора, които работят клинично с деца с дълбоки психични трудности, особено при деца, които са родени преди термин и такива, които са преживели риск от спонтанен аборт. Ще се обсъдят и някои следствия от тези ранни преживявания за работата с възрастни пациенти.

Статията, която ще представи Сузана Майело, изследва произхода на междуличностните ритмични преживявания, които са дълбоко вкоренени в пренаталния живот и за които се счита, че в значителна степен допринасят за развитието на балансирано и творческо функциониране на човешкия ум, както и за развитието на базово доверие във фундаменталната добронамереност на човешките взаимоотношения. Както надеждността, така и гъвкавостта на вътрешните обекти и психични връзки са разглеждани във връзка с интернализацията на живи и даващи живот ритмични форми. Първата част на статията изследва пренатални и ранни пост-натални ритмични преживявания на нероденото и новороденото бебе от развитийна гледна точка и обсъжда  тяхното въздействие върху качеството на нарастващите психични и отношенчески способности на детето.

В клиничната част на статията авторката описва отсъствието на живи ритмични елементи при аутистични състояния и в ситуации на психично отдръпване (psychic retreat). Историите от два клинични случая илюстрират функцията на ритмичните елементи в терапевтичния процес. Едно аутистично момиченце показва постепенното пробуждане на интереса към преживяването на ритмично структурирано пространство, време и свързаност; и анализата на възрастна пациентка с гранично личностово разстройство. В нейния вътрешен свят всички форми на ритмична гъвкавост са били замразени и тя е трябвало да премине през срив на ригидната си защитна организация, за да открие базови ритми на живеене на живота.

Сузана Майело е психоаналитик (AIPA/IAAP) в частна практика, детски и юношески психотерапевт (АСР), основател, член и бивш президент на АIPPI (Италианската асоциация за детска психоаналитична психотерапия), преподавател и супервизор в обучението Детска психотерапия по модела Тависток (АIPPI), а така също и преподавател в програмата Психоаналитично наблюдение, към University of East London. Носител на наградата  Frances Tustin Memorial Prize на Психоаналитичен Център Калифорния. Интересите ѝ са фокусирани върху прото-психичното развитие, свързано с пренатални и перинатални преживявания, пренатална слухова памет и разстройствата от аутистичния спектър. Има множество публикации.

 

Такса участие – 50 лева.

За членове на ДПП-е 30 лева.

За да се регистрирате за участие, моля да платите таксата на посочената по-долу банкова сметка и да изпратите банковото извлечение на имейл – events@dpp-bg.org

Регистрацията за събитието дава възможност на участниците да имат едномесечен достъп до запис на семинара.

При възникнали въпроси или затруднения с регистрацията може да се обърнете към Гергана Далова на имейл:  events@dpp-bg.org

Банкови данни:

Дружество за психоаналитична психотерапия
IBAN: BG24 UBBS 88881 000 9209 46
BIC UBBS BGSF