Сузана Майело –  „Зората на психичния живот. Слухови, тактилни и двигателни преживявания на нероденото дете и паметта за удържането“

7 октомври 2022, 18.00-20.00 часа – публична лекция, онлайн през Zoom

 

Лекцията ще е от полза за хора, които работят клинично с деца с дълбоки психични трудности, особено при деца, които са родени преди термин и такива, които са преживели риск от спонтанен аборт. Ще се обсъдят и някои следствия от тези ранни преживявания за работата с възрастни пациенти.

Сузана Майело е психоаналитик (AIPA/IAAP) в частна практика, детски и юношески психотерапевт (АСР), основател, член и бивш президент на АIPPI (Италианската асоциация за детска психоаналитична психотерапия), преподавател и супервизор в обучението Детска психотерапия по модела Тависток (АIPPI), а така също и преподавател в програмата Психоаналитично наблюдение, към University of East London. Носител на наградата  Frances Tustin Memorial Prize на Психоаналитичен Център Калифорния. Интересите ѝ са фокусирани върху прото-психичното развитие, свързано с пренатални и перинатални преживявания, пренатална слухова памет и разстройствата от аутистичния спектър. Има множество публикации.

 

Такса участие – 50 лева.

За членове на ДПП-е 30 лева.

За да се регистрирате за участие, моля да платите таксата на посочената по-долу банкова сметка и да изпратите банковото извлечение на имейл – events@dpp-bg.org

При възникнали въпроси или затруднения с регистрацията може да се обърнете към Гергана Далова на имейл:  events@dpp-bg.org

Банкови данни:

Дружество за психоаналитична психотерапия
IBAN: BG24 UBBS 88881 000 9209 46
BIC UBBS BGSF