Управителен съвет

1.         Вяра Виделова – председател – viara@videlova.com

2.         Ваня Ранкова – касиер – vanirankova@abv.bg

3.         Галина Дойчинова – galinadoychinova@mail.bg

4.         Елена Божинова – elenabojionva@gmail.com

5.         Мария Енева – tochitsa@gmail.com

Делегати на ДПП в EFPP

1.         Гергана Далова

2.         Елена Божинова

Етична комисия

1.         Гергана Далова – g.dalova@gmail.com

2.         Стефка Чинчева – stefka.chincheva@gmail.com

3.         Христиана Симеонова – hsimeonova@yahoo.com

Редовни членове на ДПП

1.         Албена Венкова

2.         Анжелина Ненова

3.         Анна  Димова

4.         Анна Свиларова

5.         Благовест  Инджев

6.         Ваня Ранкова

7.         Венцислав Герасимов

8.         Вяра Виделова

9.        Галина Дойчинова

10.       Гергана Далова

11.       Гергана Попгеоргиева

12.       Диана Щерева

13.       Димитър Златанов

14.       Димитър Хаджов

15.       Елена  Божинова

16.       Елена Янчева

17.       Емилиана Ценова

18.       Женя Георгиева

19.       Ивелина Георгиева

20.       Калина Йорданова

21.       Кръстина Тоткова

22.       Мален Маленов

23.       Марина Грибачева

24.       Мария Енева

25.       Николай Бонев

26.       Полина Илиева

27.       Руска Марковска

28.       Соня Пачункова

29.       Станимира Камчева

30.       Стефка Чинчева

31.       Теодора Колева

32.       Христиана Симеонова

33.       Яна Кацарова

Асоциирани членове на основание Чл.13а от Устава на ДПП

1.         Венета Данчева

2.         Даниела Лаловска- Кириази

3.         Дима Богданова

4.         Иво Ванчев

5.         Милена Иванова

6.         Надежда Василева

7.         Теодора Танева