Структура

Управителен съвет:

  1. Вяра Виделова – председател – viara@videlova.com
  2. Людмила Величкова – делегат в EFPP –  luvelichkova@gmail.com
  3. Ваня Ранкова – касиер – vanirankova@abv.bg
  4. Галина Дойчинова – galinadoychinova@mail.bg
  5. Велислава Донкина -делегат в EFPP – donkina.velislava@gmail.com

 

Етична Комисия:

  1. Гергана Далова -g.dalova@gmail.com
  2. Мария Енева – tochitsa@gmail.com
  3. Стефка Чинчева – stefka.chincheva@gmail.com

 

Редовни членове:

Анжелина Ненова

Анна Димова

Анна Свиларова

Благовест Инджев

Ваня Ранкова

Велислава Донкина

Венета Данчева

Венцислав Герасимов

Вяра Виделова

Галина Дойчинова

Гергана Далова

Гергана Попгеоргиева

Даниела Кириази

Диана Щерева

Дима Богданова

Димитър Златанов

Димитър Хаджов

Елена Божинова

Емилиана Ценова

Ивелина Георгиева

Иво Ванчев

Инна Бранева

Людмила Величкова

Мален Маленов

Мария Енева

Надежда Василева

Николай Бонев

Соня Пачункова

Станимира Камчева

Стефка Чинчева

Теодора Танева

Траянка Григорова

Христиана Димитрова

Яна Кацарова

 

Асоциирани членове:

Елена Янчева

Милена Иванова

Полина Илиева