Сигнали към комисията по професионална етика

    - Полетата, означени със звездичка, са задължителни; събраните лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с разглеждания сигнал и ще бъдат третирани като поверителни
    - Комисията по професионална етика не разглежда анонимни сигнали
    - Информация относно правилата и процедурите на работа на Комисията по професионална етика можете да намерите тук: Комисия по професионална етика