Селина Перочевич – удостоена с Годишна Награда на БАП 2020

Селина Перочевич – удостоена с Годишна Награда на БАП 2020 за значим принос към развитието на обучението по психоаналитична психотерапия в България, чрез въвеждане на метода „Наблюдение на бебета”

През месец ноември 2020 г. Българската Асоциация по психотерапия (БАП) удостои с Годишна награда за принос Селина Перочевич – Великобритания. Г-жа Перочевич е член на Тренинг комитета към ДПП и е част от обучителния екип в Обучението по психоаналитична психотерапия.

Селина Перочевич е детски психоаналитичен психотерапевт. От 2017г. тя ативно участва в обучителните инициативи на ДПП. Има основен принос във въвеждане на метода Наблюдение на бебета в обучението на психоаналитични терапевти и на хора от помагащите професии. Тя бе водещ на първата група от кандидат психотерапевти, които в периода октомври 2018 – февруари 2020 завършиха своите Наблюдения. От март 2020, г-жа Селина Перочевич е консултант на втората група Наблюдение на бебета, която вече е отворена и за професионалисти от други психотерапевтични общности, както и за колеги от различни помагащи професии.

Като преподавател в Обучението по психоаналитична психотерапия Селина Перочевич използва опита си на психоаналитичен психотерапевт и водещ групи Наблюдение на бебе във Великобритания, Италия и България, за да представя по сензитивен начин най-ранните етапи от развитието на човешката психика и реакциите, които примитивни психични процеси предизвикват в клинициста. Това е особено ценна гледна точка за онези психотерапевти и психоаналитици, които се интересуват от развитието на връзката майка-бебе, изграждането на психичния апарат, проявите на инфантилни съдържания и механизми в преносната връзка, тяхното разбиране и интерпретиране.