КАНДИДАТСТВАНЕ
През януари 2019 Дружеството стартира процедура по прием на кандидати за нова група с начало октомври 2019.
Кандидатстването става с подаване на заявление (свободен текст) на електронен пощенски адрес: training@dpp-bg.org адресирано към координатора на програмата Мария Енева.

Краен срок за подаване на заявления 20 септември 2019

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
1. Кандидатите трябва да са започнали лична терапия с честота минимум два пъти седмично – препоръчително три пъти седмично – психоанализа или психоаналитична психотерапия при аналитик или психоаналитичен терапевт, включен в одобрения от тренинг комитета регистър на терапевтите.
Терапията трябва да е с продължителност до завършване на програмата.

2. Шатал-анализата е възможен вариант на терапия само по изключение и с изричното одобрение на тренинг комитета.

3. Кандидатът трябва да има магистърска степен по психология, клинична социална работа или медицина.
Допустимо е кандидатът да е завършил семестриално магистърска програма по психология и клинична социална работа, от която да се дипломира в рамките на първата година от обучението по психоаналитична психотерапия. Ако кандидатът е с магистърска степен в друга хуманитарна дисциплина, то той трябва да има и допълнителни еквивалентни теоретични и практични курсове, покриващи минимума на магистърска степен по психология.

4. Кандидатът трябва да има поне минимални знания в областта на психоанализата.

5. Кандидатът трябва да има качества и способности, които да му дават възможността да учи и функционира като психоаналитичен психотерапевт. Готовността на всеки кандидат се разглежда на две индивидуални интервюта с член на изпълнителния комитет и тренинг комитета.

След подаване на заявлението член от организационния комитет се среща с кандидата. Срещата има информационен характер и е насочена към запознаване с кандидата и уточняване на възникнали въпроси.
Следват две интервюта с член на Организационния комитет и с член на Тренинг комитета. Целта на интервютата е определяне на ресурса, мотивацията и психичната зрялост на кандидата за обучението. Решението за одобрение на кандидата се взема след обсъждане между двамата водещи на сесиите. Двете интервюта се заплащат.
Мейл за връзка – training@dpp-bg.org
На разположение е и координаторът на обучителната програма – Мария Енева

Ръководни органи на обучителната програма са Тренинг комитета и Организационният комитет.
Членове на Тренинг комитета:
Д-р Алберто Хан
Хансйорг Меснер
Селина Перочевич

Членове на Организационният комитет:
Вяра Виделова
Ваня Ранкова
Елена Божинова
Людмила Величкова
Галина Дойчинова
Гергана Далова
Мария Енева