КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
1. Кандидатите трябва да са започнали лична терапия с честота минимум два пъти седмично – препоръчително три пъти седмично – психоанализа или психоаналитична психотерапия при аналитик или психоаналитичен терапевт, включен в одобрения от тренинг комитета регистър на терапевтите.
Терапията трябва да е с продължителност до завършване на програмата.

2. Шатал-анализата е възможен вариант на терапия само по изключение и с изричното одобрение на тренинг комитета.

3. Кандидатът трябва да има магистърска степен по психология, клинична социална работа или медицина.
Допустимо е кандидатът да е завършил семестриално магистърска програма по психология и клинична социална работа, от която да се дипломира в рамките на първата година от обучението по психоаналитична психотерапия. Ако кандидатът е с магистърска степен в друга хуманитарна дисциплина, то той трябва да има и допълнителни еквивалентни теоретични и практични курсове, покриващи минимума на магистърска степен по психология.

4. Кандидатът трябва да има поне минимални знания в областта на психоанализата.

5. Кандидатът трябва да има качества и способности, които да му дават възможността да учи и функционира като психоаналитичен психотерапевт. Готовността на всеки кандидат се разглежда на две индивидуални интервюта с член на изпълнителния комитет и тренинг комитета.

След подаване на заявлението член от организационния комитет се среща с кандидата. Срещата има информационен характер и е насочена към запознаване с кандидата и уточняване на възникнали въпроси.
Следват две интервюта с член на Организационния комитет и с член на Тренинг комитета. Целта на интервютата е определяне на ресурса, мотивацията и психичната зрялост на кандидата за обучението. Решението за одобрение на кандидата се взема след обсъждане между двамата водещи на сесиите. Двете интервюта се заплащат.

Ръководни органи на обучителната програма са Тренинг комитета и Организационният комитет.
Членове на Тренинг комитета:
Д-р Алберто Хан
Д-р Робърт Кейпър
Селина Перочевич

Членове на Организационният комитет:
Вяра Виделова
Ваня Ранкова
Елена Божинова
Галина Дойчинова
Гергана Далова
Мария Енева