Кандидатстване за членство

Член на Дружеството може да бъде всеки, който желае да се ползва от дейността на Дружеството и приема целите, устава и етичния кодекс на организацията.

Приемането на членове се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба за членство (Заявление за членство) и интервю с членове на Управителния съвет на Дружеството.

Членството в Дружеството може да бъде пълноправно или асоциирано.

Пълноправен член

Пълноправен член може да бъде всеки, който отговаря на едно от посочените по-долу условия:
1.    Има завършено обучение по психоаналитична психотерапия или психоанализа, отговарящи на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация;
2.    Е в процес на обучение по психоаналитична психотерапия или психоанализа, която отговаря на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация и има лична терапевтична работа в психоаналитичната парадигма при терапевт, който отговаря на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация;

Асоцииран член

Асоцииран член може да бъде всеки, който има желание и интерес да участва в дейността на Дружеството или желае да се развива в сферата на психоаналитичната парадигма.

Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас. Асоциираните членове нямат право на глас на Общото събрание, не могат да участват в управителните органи и нямат право на глас при вземане на решения. С изключение на посоченото в предходното изречение, асоциираните членове имат еднакви права и задължения като пълноправните членове на Дружеството.

След постигане на изискванията за придобиване на пълноправно членство, асоциираното членство се трансформира в пълноправно.

Заявете желанието си за членство като попълните приложената бланка за
„ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО“