За Нас

Дружество за психоаналитична психотерапия е общност, обединяваща съмишленици, професионалисти и обучаващи се в областта на психичното здраве, психоаналитичната психотерапия и психоанализата. То е пространство за споделяне на опит и професионално развитие.

Дружеството е част от Европейската федерация по психоаналитична психотерапия, Българско психоаналитично общество и Българска асоциация по психотерапия.