Робърт Кейпър: “БИОН И МИСЛИ, КОИТО СА ТВЪРДЕ ДЪЛБОКИ ЗА ДУМИТЕ. Психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното”

На 9-10 април 2021г. Дружество за психоаналитична психотерапия проведе Международна онлайн конференция с участието на
американския психоаналитик Робърт Кейпър

Конференцията беше проведена през Зуум с превод от английски на три езика. В нея се включиха над 100 участника – психоаналитици и психоаналитични терапевти от Америка, Великобритания, Италия, Испания, Чили, Бразилия, Чехия, Норвегия, Франция и България.

По време на конференцията Робърт Кейпър изнесе две теоретични лекции и проведе публична клинична супервизия.

Използвайки идеите на Бион за удържането, функционирането в група и фундаменталната психологична нужда от истина, Робърт Кейпър представи тезата си, че психоанализата, измежду всички психологични интервенции, притежава както уникална претенция за научен статут, така и уникална способност да подхранва психологичното развитие. Тази теза беше развита посредством проследяване на езика на тялото и музикалните аспекти на речта като средства за предаване на непредставими, превербални емоционални състояния, като средства за несъзнавана проективна идентификация и като възможности за практикуване на внушение. Бе изследвана сложната историческа и клинична връзка между психоанализата и внушението, което прави психоанализата отличаваща се от всички форми на психологическо лечение посредством способността й да разбира превербалната комуникация, а не да я употребява за „терапевтичен“ ефект. Разгледана бе темата за използването на психоаналитичната интуиция и алфа-функцията на аналитика за откриване на този начин на непредставима комуникация, както и последиците от тези идеи за клиничната психоаналитична практика и за статута на психоанализата като наука.

Книгата на Робърт КейпърБион и мисли, които са твърде дълбоки, за думите: психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното”, би била от особен интерес за психотерапевти, психолози и психоаналитици, които са чувствителни към връзката между психоанализата и внушението. Авторът изследва отношението между несъзнаваната комуникация, груповата динамика, удържането и психологичното развитие по особено оригинален начин.

Лектор: д-р Робърт Кейпър – психоаналитик с частна практика в Ню Йорк. Той е автор на четири книги и набор от статии върху психоанализата и е преподавал и изнасял лекции в САЩ, Канада, Австралия, Южна Африка, Испания, Франция, Бразилия, Обединеното Кралство и България. Освен това е заемал позиции в редакторските колегии на Журнала на Американската психоаналитична асоциация и Международният Журнал по психоанализа. Робърт Кейпър е член на Тренинг комитета на Обучението по психоаналитична психотерапия към Дружество за психоаналитична психотерапия, България.

Дискусант: д-р Алберто Хан – психоаналитик, Британско психоаналитично общество, тренинг аналитик и преподавател в Клиника Тависток, Лондон; гостуващ лектор и преподавател в Италия, Испания, САЩ, Китай, Аржентина, Франция, Чили, България; председател на Тренинг комитета на Обучението по психоаналитична психотерапия към Дружество за психоаналитична психотерапия, България.

Водещ: Вяра Виделова – клиничен психолог, психоаналитичен психотерапевт, един от учредителите на Българското Дружество за Психоаналитична Психотерапия, настоящ председател на управителният съвет на Дружеството.


Такса за участие (плащане по банков път):

 • За практикуващи професионалисти – 120 лв
 • За студенти и членове на ДПП – 60 лв.

Получател: ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ
IBAN: BG24 UBBS 8888 1000 9209 46
BIC: UBBS BGSF

Изпратете копие на платежното нареждане с посочени имена на участника на имейл: events@dpp-bg.org

  БИОН И МИСЛИ, КОИТО СА ТВЪРДЕ ДЪЛБОКИ ЗА ДУМИТЕ

  Психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното

  Двудневно събитие, ще се проведе през ZOOM платформа:

  Петък, 09.04.2021: 19.00ч – 21.00ч
  Събота, 10.04.2021: 16.00ч – 20.30ч

  Регистрационна бланка

  Име:
  Фамилия:
  Email:
  Вие сте:

  Напишете името на Дружеството, Института или Групата на които сте член:

  Държава:

  Изберете език за участие в конференцията:

  След приключване на регистрационната процедура ще получите линк към събитието на посочения от Вас имейл адрес. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на: events@dpp-bg.org