Дружеството за психоаналитична психотерапия

Ви кани на международна онлайн конференция и представяне на книгата на Робърт Кейпър

“БИОН И МИСЛИ, КОИТО СА ТВЪРДЕ ДЪЛБОКИ ЗА ДУМИТЕ
Психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното”

Събитието ще се проведе онлайн в два дни през ZOOM платформа:

Петък 09.04.2021 – 19:00 – 21:00
Събота 10.04.2021 – 16:00 – 20:30


По време на конференцията Робърт Кейпър ще изнесе две теоретични лекции с време за обсъждане и ще проведе една публична супервизия на клиничен материал.

Използвайки идеите на Бион за удържането, функционирането в група и фундаменталната психологична нужда от истина, Робърт Кейпър представя тезата си, че психоанализата, измежду всички психологични интервенции притежава както уникална претенция за научен статут, така и уникална способност да подхранва психологичното развитие.

Книгата на Робърт КейпърБион и мисли, които са твърде дълбоки, за думите: психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното”, би била от особен интерес за психотерапевти, психолози и психоаналитици, които имат интерес към връзката между психоанализата и внушението. Авторът изследва отношението между несъзнаваната комуникация, груповата динамика, удържането и психологичното развитие по особено оригинален начин.

По време на конференцията ще имаме възможност да мислим и обсъдим интересни въпроси. Един, от които – каква е разликата между психоанализата и внушението? Пациент, който е в дистрес, инвестира значително количество време и пари, за да намери авторитет, който да му обещае излекуване. Този авторитет има престижа на утвърдена професия зад себе си и често е бил препоръчан на пациента от доверен приятел, член на семейството или професионалист. Психоанализата не прилича на нищо, което пациентът е преживял в миналото, но от него се очаква да даде доверието си за определен период от време. Това са перфектни условия за внушение върху пациент, който преживява болка и е жаден за всичко, което би могло да му донесе облекчение.

Как знаем, че при психоанализата не се случва точно това (както много от критиците й твърдят)? Ще се занимаем с този въпрос и ще изследваме психоаналитичното си разбиране за природата на внушението и корените на психоанализата в практиката на внушението. Ще говорим и за все още неприключилите опити на психоанализата да се освободи от внушението. Ще обмислим как би изглеждала психоанализата, свободна от внушение, как помага по уникален начин на пациентите да се справят с психологичните си трудности и ще се обърнем към статута на психоанализата като изкуство и като наука.

Лектор: д-р Робърт Кейпър – психоаналитик с частна практика в Ню Йорк. Той е автор на четири книги и набор от статии върху психоанализата и е преподавал и изнасял лекции в САЩ, Канада, Австралия, Южна Африка, Испания, Франция, Бразилия, Обединеното Кралство и България. Освен това е заемал позиции в редакторските колегии на Журнала на Американската психоаналитична асоциация и Международният Журнал по психоанализа. Робърт Кейпър е член на тренинг комитета на обучението по психоаналитична психотерапия на Дружеството за психоаналитична психотерапия, България.

Дискусант: д-р Алберто Хан – психоаналитик, Британско психоаналитично общество, тренинг аналитик и преподавател в Клиника Тависток, Лондон; гостуващ лектор и преподавател в Италия, Испания, САЩ, Китай, Аржентина, Франция, Чили, България; председател на тренинг комитета на Обучението по психоаналитична психотерапия на Дружеството за психоаналитична психотерапия, България.

Водещ: Вяра Виделова – клиничен психолог, психоаналитичен психотерапевт, един от учредителите на Българското Дружество за Психоаналитична Психотерапия, настоящ председател на управителният съвет на Дружеството.

Осигурен е превод от и на английски, италиански и испански


Такса за участие (плащане по банков път):

 • За практикуващи професионалисти – 120 лв
 • За студенти и членове на ДПП – 60 лв.

При нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас на: events@dpp-bg.org

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Регистрацията е затворена.

Такса за участие (плащане по банков път):

 • За практикуващи професионалисти – 120 лв
 • За студенти и членове на ДПП – 60 лв.

Получател: ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ
IBAN: BG24 UBBS 8888 1000 9209 46
BIC: UBBS BGSF

Изпратете копие на платежното нареждане с посочени имена на участника на имейл: events@dpp-bg.org

  БИОН И МИСЛИ, КОИТО СА ТВЪРДЕ ДЪЛБОКИ ЗА ДУМИТЕ

  Психоанализа, внушение и езикът на несъзнаваното

  Двудневно събитие, ще се проведе през ZOOM платформа:

  Петък, 09.04.2021: 19.00ч – 21.00ч
  Събота, 10.04.2021: 16.00ч – 20.30ч

  Регистрационна бланка

  Име:
  Фамилия:
  Email:
  Вие сте:

  Напишете името на Дружеството, Института или Групата на които сте член:

  Държава:

  Изберете език за участие в конференцията:

  След приключване на регистрационната процедура ще получите линк към събитието на посочения от Вас имейл адрес. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на: events@dpp-bg.org